Top menu

Diensten

Flexibel wonen

Als uitzendorganisatie moet je snel kunnen handelen op de vraag in de markt. Vandaag een aanvraag, betekent zo snel mogelijk arbeidskrachten leveren. Wanneer u werkt met buitenlandse arbeidskrachten, komt hierbij ook de zorg voor wonen kijken. Dan is het prettig om samen te werken met een partner die direct inspeelt op uw woonvraag. Flex Housing biedt flexibele woonoplossingen op maat tegen. Wij zorgen direct voor een veilig, betrouwbaar en compleet ingericht onderkomen voor uw arbeidskrachten.

Gemeentelijke vergunningen

Flex Housing beheert verschillende woonobjecten waar arbeidsmigranten prettig kunnen wonen. Wij regelen hiervoor alle noodzakelijke formaliteiten zoals het aanvragen van gemeentelijke vergunningen en veiligheidsmaatregelen. Naast huisvesting faciliteren wij de veiligheid, technisch onderhoud en schoonmaak.

Gastheer en -vrouw

In de grotere woonobjecten van Flex Housing is een informatiekantoor aanwezig waar arbeidsmigranten terecht kunnen met al hun vragen over wonen en werken in Nederland. 24-uur per dag is er een gastheer of gastvrouw aanwezig, die toezicht houdt en zorgt dat de interne sfeer prettig en leefbaar blijft. Bovendien wordt er regelmatig een kwaliteitscontrole uitgevoerd waarbij alle kamers worden gecontroleerd.

Sociaal plan

Flex Housing gaat verder dan ‘alleen maar’ het regelen van een dak boven iemands hoofd en een bed. Het sociale aspect verdient net zoveel aandacht. Het is belangrijk om te weten wat er leeft binnen een wooncomplex. Naast een sociaal plan zijn er duidelijke woon- en leefregels opgesteld waaraan iedereen zich moet houden. Bovendien hanteert Flex Housing in het kader van veiligheid en woongenot een ‘Zero Tolerance’ beleid. De basis hiervan is respect voor elkaar. Wordt hiernaar niet gehandeld? Dan worden er maatregelen getroffen.